Advokat Sreten Đorđević

Advokat Sreten Đorđević

Advokat Sreten Đorđević

Advokat Sreten Đorđević

Advokat Sreten Đorđević

Advokat Sreten Đorđević

O nama

Advokat Sreten Đorđević decenijama učestvuje u procesima kreiranja i usavršavanja ekološkopravnog sistema, pravnog okvira i prakse u primeni ekološkog prava u Republici Srbiji, a naša kacelarija je prepoznata kao kancelarija koja se pitanjima zaštite životne sredine, ljudskih i građanskih prava bavi na najvišem profesionalnom nivou. Članovi našeg tima izabrani su u strogom procesu, prema svojim akademskim i profesionalnim kvalifikacijama, u saradnji sa Jean Monnet Katedrom za evropsko ekološko pravo, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kancelarija zastupa klijente u strateškim postupcima sa elementom zaštite životne sredine, prema najvišim standardima, u parničnoj, upravnoj i krivičnoj materiji.

Radimo na podizanju profesionalnih kapaciteta, kroz organizaciju tribina, stručnih skupova, predavanja i obuka, a posebno kroz sprovođenje projekata koji za cilj imaju obuku advokatskih pripravnika u oblasti prava zaštite životne sredine i stvaranje prve generacije ekoloških advokata u Republici Srbiji.

Učestvujemo u međunarodnim i domaćim projektima u oblasti prava zaštite životne sredine, ostvarjujući saradnju sa brojnim javnim telima i institucijama, organima uprave, privrednim subjektima, kompanijama, organizacijama i drugim licima. Ostvarujemo saradnju sa velikim brojem domaćih i stranih nevladinih organizacija koje delaju u sektoru zaštite životne sredine i ljudskih prava.

Sreten Đorđević

sreten.djordjevic@advecolaw.rs

Advokat Sreten Đorđević, rođen u Valjevu 1969. Karijerni advokat sa višedecenijskim iskustvom. Konsultant na domaćim i međunarodnim projektima i autor značajnog broja publikacija koje se tiču ljudskih i građanskih prava i prava zaštite životne sredine.

 

Aktuelno

Projekat "Balkan Environmental Defenders Support"

 

Slučaj Veliki Crljeni

 

Projekat ,,Pravna klinika Đorđević”

 

Pravo javnosti na učešće u odlučivanju

 

Učešće javnosti u odlučivanju i Zakon o zaštiti životne sredine

 

Procena uticaja na životnu sredinu